Kas teie usute?

Kas teie usute, et kodu on meie kindlus?

Kas teie usute, et kõik saab alguse lapsepõlvest?

Mis on vägivaldsus? Kust see alguse saab?

See veebinäitus on inspireeritud teatud stereotüüpsest mõtlemisest, mis valitseb paljude inimeste teadvuses. Me suleme tihti silmad probleemide ees, mis asuvad meie lähedal ega oska leida põhjusi iseenda ja oma lähedaste vägivaldsele käitumisele. Koduvägivald on kahjuks meie ühiskonnas levinud probleem. Seda esineb väga erineval kujul, alates vaimsest ja lõpetades füüsilisega. Enamik on seda mingis vormis kogenud. Samuti kogeme teatud vägivallaakte pidevalt oma igapäevases elus.

Meie kõigi sees peitub teatud hulk vägivaldsust. See on inimeseks olemise osa. On ju vaja suuta ennast kaitsta ja maailmas hakkama saada.

Küsimus on pigem selles, kui palju see meie sees olev agressiivsus vallandub teiste inimeste vastu ning kuidas me suudame seda kontrollida.

Domineerimine ja kontrolli saavutamine teiste üle on ikka olnud võimumängude eesmärk. Poliitikud mängivad rahvaga, vanemad lastega, mehed naiste ja naised meestega. Seegi on vägagi inimlik.

Pretendeerimata teaduslikule lähenemisele, olen selles näituses esitanud küsimusi, mis eeldatavasti puudutavad meid kõiki. Mulle tundub, et ühest vastust ja ravi vägivaldsuse vastu pole olemas. Põhjused peituvad sügavamal – ühiskonna ülesehituses ja väärastunud moraalis.

Vaata videot -->>


 

Vaata videot -->>


 

 

 

Järgnevalt esitan sügavalt isiklikud seisukohad soovimata kedagi solvata:

 • Niikaua, kui kuritegelik organisatsioon nimega sõjavägi on kõrgelt hinnatud ja austatud, ei saa ma kuidagi uskuda, et inimesed on ilusad ja head. Sõjaväe eesmärk on õpetada tapmist. Poisid ei saa seal meesteks, nad vaid kalestuvad ja õpivad ära selle, et maailmas valitseb vaid jõud. Sellesama pimeda käsuliini ja jõukultuse toovad nad kaasa oma perekonda. Nii see hakkab kulgema vanematelt lastele, meestelt naistele.
 • Naised ei ole nõrgemad, kui mehed. Ka naised on vägivaldsed. Nad kasutavad enamasti paremini vaimse vägivalla vahendeid.
  Mõned lapsed saavad juba geenidega kaasa suurema vägivaldsuse, kui teised. Sellegipoolest tuleneb suurem osa hilisemas täiskasvanuelus avalduvast vägivallast perekondlikest suhetest ja haridusasutustest. Ka sotsiaalne keskkond, sõbrad ja sugulased on mõjutajad.
 • Esimene repressiivorgan ongi perekond, hiljem lisanduvad kool , töökoht, riik.
 • Ainukesed, vähemalt sõnades vägivallatust propageerivad organisatsioonid on erinevad usuorganisatsioonid. Enamikku neist ei saa aga tõsiselt võtta, kuna tegelik käitumine ei vasta ideoloogiale.
 • Kõige suurem mõjutaja on hirm. Ühiskond propageerib hirmu, et inimesi kontrolli all hoida. Kardetakse politseid, töökoha kaotust, maksuametit jne, jne...
 • Hirm produtseerib vägivaldset käitumist.
  Kordan veel kord, et need on minu isiklikud seisukohad ega põhine mingisugutel kontrollitud faktidel või teaduslikel uuringutel. Kasutan kunsti vahendeid.
 • Selle näitusega soovin Teid kutsuda üles vaatama enese sisse, tunnistama nagu anonüümne alkohoolik: jah, ma olen vägivaldne, jah, mul on sellega pistmist olnud, ei, ma ei tea kuidas asju muuta. Sellegipoolest – ehk on lootust.

Erki Meister
Sept. 2010

Tänud kõigile projektis osalenutele.

<<-- Tagasi