Skip to content

India jutud

Need 20 lugu on kirjutatud kahekümnes erinevas India linnas: Delhis, Varanasis, Khajurahos, Mumbais, Chaporas, Gocarnis, Hampis, Puttaparthis, Bangalores, Cochinis, Allepeys, Varkalas, Trivandrumis, Kanyakumaris, Madurais, Rameswaramis, Tiru-chirapallys, Pondicherrys, Chidambaramis, Mahabalipuramis ja Chennais ajavahemikul 4. jaanuar–8. märts 2004.

Vabandan, kui riivasin kellegi usulisi, esteetilisi, kirjanduslikke, isiklikke, ajaloolisi, rahvuslikke, patriootilisi, muusikalisi, moraalseid, rassilisi, ilmutuslikke, kunstilisi või maailmavaatelisi tundeid, arusaami, mõtteid, veendumusi, arvamusi, lootusi, ootusi, vaateid, uskumusi või mõttemalle.

Minu jutud ei ole kirjandus. Need on nali, katsetus, piin, enesepett, armastus, lootus, väljaelamine, fantaasia, muljed, fiktsioon, vale, faktid, provokatsioon, mõtted, sund, ideed, ootused, rahuldus, tahe, ulm ja mäng, mäng, mäng.

Ma ei taha kellelegi midagi selgeks teha, õpetada, paika panna, näidata, parastada, ära teha, naeruvääristada, eeskujuks tuua, pilada, moraliseerida, avastada, jalgratast leiutada.

Nendes lugudes on palju väikeseid osakesi minust.